เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557

โพสต์29 เม.ย. 2556 21:09โดยบุญไพร สางห้วยไพร
เปิดรับสมัครนักเรียน  ตั้งแต่ระดับอนุบาล  ถึง   ประถมศึกษาปีที่6  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สอบถามรายละเอียดได้ที่  นางสาวบุญไพร  สางห้วยไพร  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  เบอร์โทรศัพท์  081-9671280 
Comments